سوالات انیگما
انیگما یک توکن است که در سال ۲۰۱۷ بر بستر بلاک‌چین اتریوم ایجاد شده
گای زیسکایند (Guy Zyskind)، کان کیساگان (Can Kisagun)
در حال حاضر ۱۵۰ میلیون توکن انیگما وجود دارد که بیش از ۷۴ میلیون آن در گردش است
سایت رسمی انیگما https://enigma.co می‌باشد.