سوالات انرژی‌کوین
انرژی‌کوین یک کوین است که در سال ۲۰۱۴ ایجاد شده.
در حال حاضر ۱۲۲ میلیون انرژی‌کوین در گردش است.
سایت رسمی انرژی‌کوین https://energycoin.eu می‌باشد.