سوالات انرژی‌توکن
انرژی‌توکن یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
۲ میلیارد این‌ارز وجود دارد که در حال حاضر ۱.۳ میلیارد از آن در گردش است.
سایت رسمی انرژی‌توکن https://energitoken.com می‌باشد.