سوالات افکت‌ای‌آی
افکت‌ای‌آی یک توکن بر بستر بلاک‌چین نئو است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
۶۵۰ میلیون این‌ارز وجود دارد که هم‌اکنون ۲۰۰ میلیون آن در گردش است.
سایت رسمی افکت‌ای‌آی http://effect.ai می‌باشد.