سوالات ای‌دینار
ای‌دینار یک کوین است که در سال ۲۰۱۶ ایجاد شده.
۱ میلیارد ای‌دینار وجود دارد که ۸۸۰ میلیون آن در گردش است.
سایت رسمی ای‌دینار https://edinarcoin.com می‌باشد.