سوالات ای‌سی‌سی
ای‌سی‌سی یک کوین است که در سال ۲۰۱۴ ایجاد شده.
25 میلیارد ای‌سی‌سی وجود دارد که تمام آن در گردش است.
سایت رسمی ای‌سی‌سی https://ecc.network می‌باشد.