سوالات دراگون‌چین
دراگون‌چین یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
در حال حاضر ۲۸۳ میلیون دراگون‌چین در گردش است.
سایت رسمی دراگون‌چین https://dragonchain.com می‌باشد.