سوالات دوج‌کوین
تزوس یک کوین است و در سال ۲۰۱۳ ایجاد شده.
در حال حاضر بیش از ۱۱۵ میلیارد داج‌کوین وجود دارد.
سایت رسمی داج‌کوین https://dogecoin.com می‌باشد.