سوالات دی‌مارکت
دی‌مارکت یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
56 میلیون دی‌مارکت وجود دارد که بیش از 50 میلیون آن در گردش است.
سایت رسمی دی‌مارکت https://dmarket.com می‌باشد.