سوالات دیوی
دیوی یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
در حال حاضر ۶ میلیون دیوی در گردش است.