سوالات دیجیتال‌نوت
دیجیتال‌نوت یک کوین است که از سال ۲۰۱۴ وجود دارد
کمی بیشتر از ۸.۵ میلیارد ک.ین دیجیتال‌نوت، حداکثر تعداد ممکن است که تاکنون حدود ۷ میلیارد آن استخراج شده
سایت رسمی دیجیتال‌نوت http://www.digitalnote.biz می‌باشد.