سوالات دیاموند
دیاموند یک کوین است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
در حال حاضر بیش از ۲ میلیون دیاموند در گردش است.
سایت رسمی این‌ارز http://bit.diamonds می‌باشد.