سوالات دوینت‌کوین
دوینت‌کوین یک کوین است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
۱۲ میلیون دوینت‌کوین وجود دارد که در حال حاضر ۱۰ میلیون از آن در گردش است.
سایت رسمی دوینت‌کوین https://deviantcoin.io می‌باشد.