سوالات دیکرد
دیکرد یک کوین است که در سال ۲۰۱۶ ایجاد شده.
برادران یاکوم‌پیات (Yocom-Piatt).
بیش از ۸ میلیون کوین دیکرد در شبکه وجود دارد که با استخراج حداکثر تا ۲۱ میلیون قابل افزایش است.
سایت رسمی دیکرد https://www.decred.org می‌باشد.