سوالات دبیتوم
دبیتوم یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
۴۰۰ میلیارد دبیتوم وجود دارد که هم‌اکنون ۱۹۲ میلیون آن در گردش است.
سایت رسمی دبیتوم https://debitum.network می‌باشد.