سوالات داتوم
داتوم یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
بیش از ۲.۶ میلیارد داتوم وجود دارد که ۹۰۰ میلیون از آن در گردش است.
سایت رسمی داتوم https://datum.org می‌باشد.