سوالات دیتاولت
دیتاولت یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
در حال حاضر ۳۹۰ میلیون دیتاولت در گردش است.
سایت رسمی دیتاولت https://datawallet.com می‌باشد.