سوالات دش
دش یک کوین غیرمتمرکز است که از سال ۲۰۱۴ ایجاد شده.
در اینجا «دش» از ترکیب دو واژه «دیجیتال» و «کش» (پول نقد) ساخته شده، اما اصل واژه دش در انگلیسی به معنای «جهش» است. اسم قبلی آن تا سال ۲۰۱۵ «دارک‌کوین» بود.
در حال حاضر حدود ۲۶ میلیون کوین دش در گردش است.
سایت رسمی دش https://www.dash.org می‌باشد.