سوالات کیورکوین
کیورکوین یک کوین است که در سال ۲۰۱۴ ایجاد شده.
در حال حاضر ۲۳ میلیون کیورکوین در گردش است.
سایت رسمی کیورکوین https://curecoin.net می‌باشد.