سوالات کریپتونکس
کریپتونکس یک کوین است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
پاول کالینین (Pavel Kalinin).
در حال حاضر حدود ۴۵ میلیون امرکوین استخراج‌شده که سقف آن ۲۱۰ میلیون خواهد بود.
سایت رسمی کریپتونکس https://cryptonex.org می‌باشد.