سوالات کراون
کراون یک کوین است که در سال ۲۰۱۴ ایجاد شده.
۴۲ میلیون میلیارد این‌ارز وجود دارد که هم‌اکنون ۱۹ میلیون آن در گردش است.
سایت رسمی کراون http://crown.tech می‌باشد.