سوالات کانستلاسیون
کانستلاسیون یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
۴ میلیارد کانستلاسیون وجود دارد که در حال حاضر بیش از ۶۲۰ میلیون آن در گردش است.
سایت رسمی کانستلاسیون https://www.constellationlabs.io می‌باشد.