سوالات کامرس‌بلاک
کامرس‌بلاک یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
در حال حاضر ۱۷۳ میلیون کامرس‌بلاک در گردش است.
سایت رسمی کامرس‌بلاک https://www.commerceblock.com می‌باشد.