سوالات کلوک‌کوین
کلوک‌کوین یک کوین است که در سال 2014 ایجاد شده.
در حال حاضر بیش از ۵ میلیون کلوک‌کوین در گردش است.
سایت رسمی کلوک‌کوین https://www.cloakcoin.com می‌باشد.