سوالات کلمز
کلمز یک کوین است که در سال ۲۰۱۴ ایجاد شده.
۱۶ میلیون کلمز وجود دارد که در حال حاضر ۳ میلیون از آن در گردش است.
سایت رسمی کلمز http://clamcoin.org می‌باشد.