سوالات چین‌لینک
چین‌لینک یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
۱ میلیارد توکن چین‌لینک وجود دارد که ۳۵۰ میلیون آن در گردش است.
سایت رسمی این‌ارز https://chain.link می‌باشد.