سوالات کارگواکس
کارگواکس یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
در حال حاضر ۱۲۹ میلیون کارگواکس در گردش است.
سایت رسمی کارگواکس https://cargox.io می‌باشد.