سوالات کاپاسیتی
کاپاسیتی یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
در حال حاضر ۴۹۲ میلیون کاپاسیتی در گردش است.
سایت رسمی کاپاسیتی https://artoken.io می‌باشد.