سوالات بانتی زیرواکس
بانتی زیرواکس یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
در حال حاضر ۱۷۷ میلیون بانتی زیرواکس در گردش است.
سایت رسمی بانتی زیرواکس https://bounty0x.io می‌باشد.