سوالات باس‌کوین
باس‌کوین یک کوین است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
حداکثر توکن ممکن ۵۰۰ میلیون است که تاکنون بیش از ۴۴۶ میلیون آن وارد سیستم شده.
سایت رسمی باس‌کوین https://boscoin.io می‌باشد.