سوالات بلوم
بلوم یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
150 میلیون بلوم وجود دارد که در حال حاضر ۴۷ میلیون از آن در گردش است.
سایت رسمی بلوم https://hellobloom.io می‌باشد.