سوالات بلاک‌تیکس
بلاک‌تیکس یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
۶۲.۵ میلیون بلاک‌تیکس وجود دارد که در حال حاضر ۴۲ میلیون از آن در گردش است.
سایت رسمی بلاک‌تیکس https://blocktix.io می‌باشد.