سوالات بلاک‌پورت
بلاک‌پورت یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
در حال حاضر ۵۲ میلیون بلاک‌پورت در گردش است.
سایت رسمی بلاک‌پورت https://www.blockport.io می‌باشد.