سوالات بیت‌یو‌اس‌دی
بیت‌یو‌اس‌دی یک توکن بر بستر بلاک چین بیت‌شرز است که در سال ۲۰۱۴ ایجاد شده.
بیش از 100 میلیون توکن بیت‌یو‌اس‌دی در گردش است.