سوالات بیت‌شرز
بیت‌شرز یک کوین است که در سال ۲۰۱۴ ایجاد شده.
دنیل لاریمر (Daniel Larimer).
در حال حاضر بیش از ۲.۶ میلیارد کوین بیت‌شرز در گردش است که با استخراج حداکثر به ۳.۶ میلیارد خواهد رسید.
سایت رسمی بیت‌شرز https://bitshares.org می‌‌باشد.