سوالات بیت‌دیگری
بیت‌دیگری یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
۵۱۴ میلیون این‌ارز وجود دارد که هم‌اکنون ۳۵۵ میلیون آن در گردش است.
سایت رسمی بیت‌دیگری https://www.bitdegree.org می‌باشد.