سوالات بیت‌کوین‌زی
بیت‌کوین‌زی یک کوین است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
در حال حاضر ۲.۵ تریلیون بیت‌کوین‌زی در گردش است.
سایت رسمی بیت‌کوین‌زی https://btcz.rocks/en می‌باشد.