سوالات بیت‌کوین‌گرین
بیت‌کوین‌گرین یک کوین است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
۲۱ میلیون بیت‌کوین‌گرین وجود دارد که در حال حاضر ۴.۵ میلیون از آن در گردش است.
سایت رسمی بیت‌کوین‌گرین https://www.savebitcoin.io می‌باشد.