سوالات بیت‌کوین گولد
بیت‌کوین‌گولد یکی از هاردفورک‌های جداشده از بلاک‌چین بیت‌کوین در سال ۲۰۱۷ است.
یک تیم بین‌المللی که برخی از اعضای آن ناشناس هستند.
حدود ۱۷.۲ میلیون کوین بیت‌کوین‌گولد وجود دارد که بیش از ۱۷.۱ میلیون آن استخراج شده‌است.
سای رسمی بیت‌کوین گولد https://bitcoingold.org می‌باشد.