سوالات بیت‌سی‌ان‌وای
بیت‌سی‌ان‌وای توکنی است که روی شبکه بلاک‌چین بیت‌شرز قرار دارد و از سال ۲۰۱۴ وجود داشته.
در حال حاضر بیش از ۱۶۵ میلیون بیت‌سی‌ان‌وای در گردش است.