سوالات بیت‌بی
بیت‌بی یک کوین است که در سال ۲۰۱۴ ایجاد شده.
در حال حاضر ۱ میلیارد بیت‌بی در گردش است.
سایت رسمی بیت‌بی http://bitbay.market می‌باشد.