سوالات بیت‌زی‌توکن
بیت‌زی‌توکن یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
۱.۲ میلیارد بیت‌زی‌توکن وجود دارد که در حال حاضر ۲۸ میلیون از آن در گردش است.
سایت رسمی بیت‌زی‌توکن https://www.bitz.com می‌باشد.