سوالات بیزوپ
بیزوپ یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
در حال حاضر ۵۰ میلیون بیزوپ در گردش است.
سایت رسمی بیزوپ https://bezop.io می‌باشد.