سوالات بانکور
بانکور یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
بانکور یک شورای مؤسس چهارنفره دارد که اعضای آن برنارد لایتر (Bernard Lietaer) ایال هرتزوگ (Eyal Hertzog) گای بنارتزی (Guy Benartzi) و گیدو اشمیتس‌کروماخر (Guido Schmitz-Krummacher) هستند.
حدود ۷۵ میلیون حداکثر توکن تعیین‌شده برای بانکور است که هم‌اکنون بیش از ۵۰ میلیون آن در گردش است.
سایت رسمی بانکور https://bancor.network می‌باشد.