سوالات آروم‌کوین
آروم‌کوین یک کوین است که در سال ۲۰۱۴ ایجاد شده.
300 هزار آروم‌کوین وجود دارد که تقریبا تمامی آن استخراج شده.
سایت رسمی آروم‌کوین http://www.aurumcoin.com می‌باشد.