سوالات آردور
آردور یک بستر بلاک‌چینی است که در سال ۲۰۱۶ ایجاد شده و امکان استفاده از زنجیره‌های کوچکتر را فراهم می‌کند.
آردور در انگلیسی به معنای «اشتیاق» است، اگرچه با املای دیگری نوشته می‌شود.
آردور محصول شرکت «جلوریدا» (Jelurida) است که سازنده ارز ان‌اکس‌تی هم هست.
در حال حاضر بیش از ۱۰۰ میلیون کوین ون‌چین در گردش است.