سوالات آفلیون
آفلیون یک توکن بر بستر بلاک‌چین نئو است که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده.
۷۰ میلیون این‌ارز وجود دارد که هم‌اکنون ۴۳ میلیون آن در گردش است.
سایت رسمی آفلیون https://aphelion.org می‌باشد.