سوالات ای‌ال‌کیو‌او
ای‌ال‌کیو‌او یک کوین است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
در حال حاضر ۵۴ میلیون ای‌ال‌کیو‌او در حال گردش است.
سایت رسمی ای‌ال‌کیو‌او https://alqo.org می‌باشد.