سوالات ادتوکن
ادتوکن یک توکن بر بستر بلاک‌چین اتریوم است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده.
1 میلیارد ادتوکن وجود دارد که 600 میلیون آن در گردش است.
سایت رسمی ادتوکن https://adtoken.com می‌باشد.