سوالات ای‌چین
ای‌چین یک کوین  است که در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده
حداکثر تعداد کوین ای‌چین ممکن ۱ میلیارد است که همه آن وارد سیستم شده اما هم‌اکنون حدود ۶۰۰ میلیون آن در گردش است
سایت رسمی ای‌چین https://www.achain.com می‌باشد.